• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningslinjer

Skjemautfylling

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Retningslinjer

Når et bygge- anleggstiltak eller fradeling ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelser, bebyggelsesplan, kommuneplanens bestemmelser eller lover, vedtekter eller forskrifter, er det behov for å søke om dispensasjon(tillatelse til å utføre tiltak som i utgangspunktet ikke er tillatt). De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellig bestemmelse, så man må finne ut hva bestemmelsene er for den eiendommen man skal utføre tiltak på, og om det er nødvendig å søke dispensasjon. Kommunen gir ut informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de enkelte områder. Dette kan f.eks. være kommuneplanens bestemmelser, reguleringsbestemmelser eller bebyggelsesplan.

Lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, tekniske forskrifter til Plb, veiledning til Pbl, jordloven, veglov og annet lovverk, finnes på:

www.lovdata.no (gjeldende lover)

https://dibk.no/byggereglene/ (byggeregler)

Dispensasjonssøknaden kan legges ved rekvisisjon av kartforretning til kommunen, eller leveres alene, og bli behandlet av rette politiske instans. Husk at nabovarsel må utføres, og at det må framgå av varselet at det søkes om dispensasjon.

Nabovarsling og søknad om dispensasjon

Når man må søke om dispensasjon, så  det fremgå av nabovarselet også. Det kan skrives på skjemaet Nabovarsel i rubrikken "Beskriv nærmere hva nabovarselet gjelder" at man søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/lover/vedtekter/forskrifter det gjelder. Man kan også merke av for at det ligger ved en kopi av søknaden (sammen med kopi av tegninger og kart som også skal følge med nabovarselet)

Bekreftelse for at naboer er varslet må ligge ved søknaden.

Tidsfrist for kommunen til å behandle saken

For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene. For andre dispensasjoner i byggesaker gjelder 12 ukers frist for kommunen.

Gebyr for behandling

I følge kommunens betalingsregulativ tas det gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Dette gebyret kommer i tillegg til ordinært behandlingsgebyr i delings- eller byggesaken.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader